Autor: Hidroinženjering & Economic

Web sajt:
O autoru:
Preduzeće sa ograničenom odgovornošću ''Hidroinženjering & Economic'' Banja Luka, registrovano je 28.12.1999. god. Osnovna pokretačka ideja bila je bavljenje trgovinom i izvođenjem radova.

Autor je do sada objavio sljedeće: