Koliko racionalno trošimo vodu?

05.09.2016. | Napisao: Dajana Savić  

“Vodeni otisak” je ekološki termin koji predstavlja količinu upotrebljenje vode za proizvod ili uslugu, za pojedinca ili zemlju.

Hidroinzenjering_and_Economic_koliko_racionalno_trosimo_vodu_2

Kada je riječ o pojedincima, potrošnja vode, odnosno “vodeni otisak” se izražava u litrama.

Međunarodna organizacija za standardizaciju počela je da radi na uvođenju internacionalnih standarda za njen obračun.

Ukupan „vodeni otisak“ direktno je povezan sa prehrambenim navikama stanovnika kao i klimatskim pojasem u kome se ta zemlja nalazi, zbog potreba navodnjavanja pri uzgoju biljaka. Na primjer, za razvoj biljke se uzima i količina vode potrebna za uzgoj te biljke kao i sve ostale faze do njenog dolaska do krajnjeg korisnika.

Zanimljiv je podatak da je za šoljicu jutarnje kafe neophodno upotrijebiti oko 150 litara vode. Voda se najprije troši na zalijevanje biljke kave, potom za proces proizvodnje, pa za proces pakovanja i transport kavenog zrna do odredišta. To je otprilike ista količina vode koju dnevno koristi prosječan stanovnik Engleske za piće i sve kućne potrebe: pranje, tuširanje, pripremu hrane.

„Vodeni otisak“ Sjedinjenih Američkih Država je danas 2.600 m3 vode godišnje po glavi stanovnika. Svakog dana prosječan Amerikanac upotrijebi oko 6.800 litara vode, tri puta više nego prosječan Kinez.

775 m3 godišnje po glavi stanovnika je „vodeni otisak“ Kine, dok Japan ima „vodeni otisak“ od 1100 m3 po glavi stanovnika od čega je 60% korištenje vodenih resursa van granica Japana. Za nas i zemlje u regionu podaci još uvijek ne postoje!

Hidroinzenjering_and_Economic_koliko_racionalno_trosimo_vodu_1

Kako možemo sačuvati vodu za buduće generacije?

 

  • Dok peremo zube, ne smijemo dozvoliti da voda bespotrebno otiče iz slavine,
  • Za vrijeme kupanja, tuširanja prilikom nanošenja kupke neophodno je zatvoriti slavinu,
  • Za vrijeme pranja posuđa, sudoper ili neku veću posudu napuniti vodom i sapunicom, tako će se potrošiti oko 20 litara, dok se otvorenom slavinom troši oko 100 litara vode.

Voda predstavlja dobro u opštoj upotrebi na koje imaju svi pravo, ali ni u kom slučaju ne može se tretirati kao dar prirode kojim se slobodno raspolaže!

 

Razmislite, pa presudite sami kako ćete se u budućnosti prema njoj odnositi.

 

Komentari su zatvoreni!