Nagradni konkurs za dizajn logotipa (znaka) za 20 godina kompanije H&E

30.06.2018. | Napisao: Vedrana Runjevac  

Konkurs je otvoren do 22.07.

 

Uskoro će 20 godina naše kompanije Hidroinženjering & Economic i treba nam novi znak (logotip) za obilježavanje dvadesetogodišnjice. Pozivamo sve kreativce, grafičke dizajnere i kreativne marketinške agencije da nam dostave svoju viziju znaka za 20 godina kompanije.

 

Najuspješniji rad nagrađujemo sa 400 evra.

 

Uslovi konkursa:

Svi imaju pravo učešća.

 

Zadatak konkursa je kreirati originalno grafičko rješenje za logotip (znak) za obilježavanje 20 godina kompanije Hidroinženjering & Economic, primjenljivo za veće i manje formate, web stranice, štampane i elektronske medije.

Znak se ne pravi za firmu, nego za samu dvadesetu godišnjicu i treba da simbolizuje:

 

*20 godina uspješnog poslovanja i razvoja naše kompanije.

 

Upustvo za izradu idejnog rješenja:

 

* Naš znak za obilježavanje 10 i 15 godina kompanije sadrži riječ ‘’godina’’ i broj kao znak. Želimo i sada da ispoštujemo taj spoj.

 

* Logotip treba da sadrži riječ “godina” i stilizovan broj 20.

 

* Poželjno je da je rad urađen u vektorskom formatu, sproveden do nivoa upotrebljivog u offset i digitalnoj štampi što podrazumijeva i prilagodljivost upotrebe na različitim formatima.

 

* Mora biti jednako izražajan, kako u boji tako i u grayscale-u.

 

* Ostavljamo Vam slobodu u pogledu inovativnosti i ideje.

 

* Svaki učesnik može da pošalje dva idejna rješenja za znak (logo).

 

*Dostaviti logo u originalnom formatu.

 

Sva idejna rješenja moraju biti originalan rad i vlasništvo učesnika konkursa. Idejna rešenja ne smiju biti ranije objavljivana ili poslata na neki drugi konkurs.

 

Kriterijumi ocjene radova:

 

Komisija će vršiti ocjenjivanje i izbor dostavljenih radova na osnovu toga da li su urađeni u skladu sa uputstvima za izradu idejnog rješenja, da li su inovativni i kreativni, jasni i aktuelni, kao i primjenjivi.

 

Ukoliko ni jedan od prispjelih radova ne zadovolji, komisija može da proglasi konkurs neuspješnim.

 

Odluka komisije je konačna.

 

Radove možete slati na email: info@hidroinzenjering.com. Konkurs ostaje otvoren do 22.07. 2018. Autor će biti nagrađen za svoj rad u iznosu od 400 evra.

 

Neka Vam mašta bude jedini limit.

 

Očekujemo Vaše radove!

Komentari su zatvoreni!