Uslovi korištenja

Prodavac

Prodaju putem ove mrežne prodavnice vrši:

“Hidroinženjering & Economic” d.o.o.

Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 201,

78000 Banja Luka

 

Kupac

Kupac je svaki posjetilac koji posjeti mrežnu prodavnicu, izvrši kupovinu, pošalje narudžbu i istu plati pouzećem ili plaćanjem po predračunu (virman).

 

Opšti uslovi

 • Kupoprodaja proizvoda se zaključuje u trenutku kada Prodavac evidentira uplatu po narudžbi na svom računu, ukoliko se plaćanje obavlja preko banke. Ako se plaćanje obavlja pouzećem, kupoprodaja proizvoda se zaključuje u trenutku plaćanja.

 • Kupovina sa ove mrežne prodavnice je moguća samo u Bosni i Hercegovini, te se dostava vrši samo na području Bosne i Hercegovine

 • Kupac mora biti punoljetna osoba. U ime i za račun maloljetne osobe narudžbu može zaključiti staratelj ili zakonski zastupnik. U ime djelimično poslovno sposobnih osoba narudžbu može zaključiti staratelj ili zakonski zastupnik. Prodavac ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko se postupa suprotno ovim odredbama

 • Kupci su dužni dati potpune i tačne podatke koji su traženi u obrascu prilikom narudžbe.

 • Prodavac zadržava pravo, bez prethodne najave, mijenjati opšte uslove, asortiman i cijene proizvoda, kao i sve ostale podatke na ovoj mrežnoj prodavnici.

 • Prodavac ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne štete koje mogu nastati na uređajima koji omogućuju pristup ovoj internet prodavnici, kao i podacima koji su pohranjeni na tim uređajima, ukoliko je ista nastala zbog protivpravnih aktivnosti trećih lica (hakerski napadi, virusi, trojanci…)

 • Rok za uplatu sredstava je 15 dana od datuma narudžbenice, ukoliko je kao način plaćanja izabrano plaćanje putem banke. Ukoliko u navedenom roku nije izvršena uplata, narudžba se stornira, osim ako se kupac i prodavac nisu drugačije dogovorili.

 

Uslovi kupovine

 • Kupovina se može zaključiti samo ako kupac popuni sve lične podatke, na za to predviđenom mjestu. Prilikom popunjavanja Kupac je dužan dati kompletne i tačne podatke.

 • Odabir željenog proizvoda vrši se klikom na dugme Kupi. Ukoliko Kupac izvrši kupovinu proizvoda kojeg trenutno nema na zalihama, Prodavac će kontaktirati kupca radi zajedničkog dogovora o daljem postupanju (zamjena proizvoda drugim ili sličnim, smanjenje narudžbe za sporni iznos ili isporuka proizvoda čim se pojavi na zalihama)

 • Sve navedene cijene u ovoj internet prodavnici su u konvertibilnim markama (BAM,KM) sa uračunatim PDV-om. Navedene cijene važe samo na ovoj mrežnoj prodavnici, te se iste mogu razlikovati u odnosu na cijene u prodajnim centrima.

Iako se ulažu napori da cijene budu tačne, može se dogoditi da podatak o cijeni nije tačan. U tom slučaju, ili u slučaju da se cijena promijeni prilikom obrade narudžbe, prodavac će kupcu ponuditi rješenje prihvatljivo za obe strane, a ukoliko se ne postigne dogovor, prodavac će omogućiti kupcu odustajanje od kupovine tog proizvoda ili čitave narudžbine.

 

Način plaćanja

Kupac naručenu robu može platiti na dva načina:

 • pouzećem

 • plaćanje po predračunu

Kod plaćanja pouzećem, naručene proizvode plaćate prilikom preuzimanja iste. Prilikom primopredaje proizvoda, Kupac je dužan provjeriti da li postoje eventualna oštećenja.

Kod plaćanja po predračunu, elektronskom poštom će kupcu stići predračun sa svim neophodnim instrukcijama za plaćanje.

Roba ostaje u vlasništvu Prodavca sve dok se ne izvrši komplenta uplata po predračunu, čak i u slučaju da su proizvodi već dostavljeni Kupcu.

Uz robu se dostavlja račun i garancija za kupljene proizvode.

 

Odustajanje od kupovine, vraćanje robe

Kupac može odustati od kupovine u roku 7 dana od dana dostave robe. U tom slučaju Kupac je dužan Prodavca pismeno obavijestiti o odustajanju od narudžbe putem elektronske pošte. Kupac dužan robu vratiti u roku 7 dana od datuma obavještenjai tada Kupac snosi sve troškove povrata robe Prodavcu. Roba mora biti neoštećena, nekorištena, u originalnoj neotvorenoj ambalaži. Uz robu neophodno je priložiti i izdati račun.  Roba se vraća na adresu koja je navedena na računu.

Prodavac Kupcu vraća kompletan uplaćeni iznos, umanjen za eventualne bankarske provizije, u roku od 15 dana od datuma zaprimanja proizvoda.

 

Garancija na isporučene proizvode

Svi proizvodi kupljeni na ovoj mrežnoj prodavnici imaju garanciju za kvalitet. Dužina garantnog roka zavisi od tipa proizvoda. Garancija se ostvaruje garantnim listom i kopijom računa. Svi tvornički kvarovi i nedostatci koji su nastali u garantnom roku biće otklonjeni besplatno. Servis za sve proizvode je obezbjeđen i u vangarantnom roku.

 

Garancija ne vrijedi u sledećim slučajevima:

 • nepoštovanje uputstava za upotrebu

 • popravak koji je obavila neovlaštena osoba

 • ugradnja neoriginalnih dijelova proizvoda

 • nemarno postupanje sa proizvodom

 • oštećenja nastala zbog mehaničkog udarca krivicom kupca odnosno treće osobe

 • nepravilne ugradnje i korištenja aparata

 • upotreba aparata u profesionalne svrhe

 

Rok isporuke i cijena dostave

Sva roba se isporučuje u roku 7  dana od datuma narudžbe. Ukoliko Hidroinženjering & Economic nije u mogućnosti da isporuči naručeni proizvod u navedenom roku, kontaktiraće Kupca u roku 24 sata.

Cijena dostave je 9,02KM (sa uračunatim PDV) po porudžbini, a za vrijednost narudžbe do 200,00 KM (sa PDV). Za porudžbine vrijednosti preko 200,00KM (sa PDV) dostava je besplatna za područje Banja Luke.  Dostava se vrši samo radnim danima.

Ako je proizvod nedostupan na mrežnoj prodavnici, to ne znači da isti nije dostupan u prodajnim centrima Hidroinženjering & Economic i obrnuto, ako je proizvod dostupan na web stranici to ne znači da je isti dostupan i u prodajnim centrima Hidroinženjering & Economic.

Proizvodi se dostavljaju na adresu koju je Kupac naveo prilikom zaključenja kupovine. Dostava podrazumijeva dostavljanje proizvoda na naznačenu adresu, ali ne uključuje unos u stan i priključenje proizvoda.

Proizvode može preuzeti samo punoljetna osoba, kupac ili osoba koju on ovlasti. Prilikom preuzimanja, kupac ili osoba koju on ovlasti preuzima račun, garantni list, te navodi svoje ime i prezime i datum zaprimanja.

 

Privatnost

U Hidroinženjering & Economic mi cijenimo Vašu privatnost.

Prodavac će čuvati prikupljene poratke o kupcu u onom obimu i onom vremenskom periodu koji je neophodan da bi se obezbijedio optimalan nivo usluge, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Pristup podacima imaće samo ovlaštena lica Prodavca i isti neće biti prosleđivani trećim licima. Ovlaštene treće strane mogu imati potrebu pristupa nekim ličnim podacima. Hidroinženjering & Economic mora dostaviti Vaše ime, prezime, adresu i broj telefona kompaniji koja će vršiti dostavu proizvoda. Hidroinženjering & Economic ograničava tim trećim stranama pristup i korištenje Vaših ličnih podataka.

 

Upotreba “kolačića” (eng. cookies)

Ova mrežna prodavnica koristi “kolačiće” kako bi poboljšala korisničko iskustvo na našim stranicama. “Kolačić” je tekstualna datoteka koja se snima na vaš hard disk. “Kolačići” se ne mogu koristiti da bi se pokretali programi ili unosili virusi u vaš kompjuter. Hidroinženjering & Economic koristi samo “kolačiće” koji su nastali i koriste se samo od strane Hidroinženjering & Economic.

Promjenom podešavanja vašeg internet pretraživača možete isključiti korištenje “kolačića”, ali u tom slučaju možda nećete biti u mogućnosti koristiti pojedine segmente ove mrežne prodavnice.

 

Komunikacija

Sva komunikacija između Kupca i Prodavca odvija se putem elektronske pošte ili putem telefona. Samo komunikacija koja se obavlja putem elektronske pošte smatra se zvaničnom i obavezujućom.

Obavještenja i reklamne elektronske poruke koje Prodavac šalje Kupcu biće jasno naznačene kao reklamne poruke. Prodavac će bezuslovno poštovati želju kupca da ne prima reklamni i promotivni materijal.

 

Oslobađanje od odgovornosti

Prodavac ulaže napore da održi ažurnost i tačnost podataka na mrežnoj prodavnici.

I pored toga, karakteristike proizvoda, opis, cijena i dostupnost na zalihama se mogu promijeniti veoma brzo tako da Prodavac ne uspije na vrijeme ažurirati stanje na mrežnoj prodavnici. U tom slučaju, Prodavac će kontaktirati Kupca, obavijestiti ga o promjenama i omogućiti mu zamjenu sa drugim proizvodom, povrat dijela novca za nedostajući proizvod ili otkazivanje čitave porudžbine.

Sve fotografije artikala su simbolične i ne odražavaju karakteristike proizvoda.

Sadržaj mrežne prodavnice je podložan čestim izmjenama, bez prethodne najave.

Mrežna prodavnica može biti privremeno nedostupna zbog tehničkih poteškoća.

Korištenje i pretraživanje ove mrežne prodavnice obavljate na vlastiti rizik. Hidroinženjering & Economic ne garantuje da nema grešaka na ovoj Stranici, informacijama, on-line programima ili bilo kojim drugim uslugama koje se pružaju preko ove mrežne prodavnice, kao ni da se korištenje ove mrežne prodavnice neće odvijati bez prekida. Hidroinženjering & Economic se izričito odriče svake odgovornosti koja se odnosi na gore navedene slučajeve, uključujući, bez ograničenja, ono što se odnosi na tačnost, uslove, trgovanje i prikladnost za određenu svrhu.

Bez obzira na sve šta je na ovoj web stranici, Hidroinženjering & Economic ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za bilo kakve gubitke dobiti ili dohotka, indirektne, specijalne ili slučajne, posljedične i slične štete koje su se dogodile usled korištenja ove web stranice ili zbog korištenja drugih usluga preporučenih preko ove web stranice.

 

Veze prema trećim stranicama

Hidroinženjering & Economic može koristiti veze prema stranicama neke treće strane. Te povezane stranice nisu pod kontrolom Hidroinženjering & Economic te Hidroinženjering & Economic ni na koji način nije odgovoran za sadržaj bilo koje takve stranice ili bilo koje druge stranice koja je s njom povezana. Hidroinženjering & Economic ne pruža nikakvu garanciju za firme ili proizvode koji se nude na tim vezama.

Ako želite pristupiti bilo kojoj stranici s kojom je naša mrežna prodavnica povezana, to činite na vlastiti rizik i odgovornost.

 

Intelektualno vlasništvo

Tekstovi, šeme, crteži, baze podataka i svi drugi sadržaji na ovoj web stranici, kao i sama web stranica, zaštićeni su autorskim pravima. Neka imena, znakovi i logotipovi koji se koriste na ovoj web stranici su zaštićena imena ili trgovački nazivi.

Ništa dvosmisleno niti nedorečeno na ovoj stranici ne može poslužiti kao osnov za davanje bilo kakvog odobrenja ili prava na korištenje bilo kojeg zaštićenog imena ili marke proizvoda, prikazanog na ovoj web stranici, bez prethodnog pismenog odobrenja Hidroinženjering & Economic ili strane koja posjeduje pravo na to ime ili marku.

Zabranjeno svako umnožavanje, prilagođavanje,  korištenje cijele web stranice, ili bilo kojeg njenog zaštićenog dijela, u bilo kojem obliku.

 

Odobrenje korištenja

Dopušteno je korištenje podataka sa ove mrežne prodavnice za Vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu, pod uslovom da prihvatete naša upozorenja, odredbe i uslove. Nije dopušteno ni na koji način kopirati, reprodukovati, izdavati, prenositi, slati ili distribuirati sadržaj ove web stranice, uključujući tekst, slike, audio i video zapise za javne ili komercijalne svrhe bez pismenog odobrenja. Isto tako se zabranjuje korištenje sadržaja ove mrežne prodavnice u okviru bilo koje druge mrežne prodavnice ili internet stranice.

 

Pristanak korisnika

Pristupanje i korištenje ove mrežne prodavnice podrazumijeva sporazum i prihvatanje, bez bilo kakvih izmjena, ovdje navedenih upozorenja, odredbi i uslova.

Dodatno, kao uslov korištenja ove mrežne prodavnice, Vi garantujete Hidroinženjering & Economic da ovu web stranicu nećete koristiti u nezakonite, nemoralne ili zabranjene svrhe, odnosno one koje nisu u skladu s ovdje navedenim odredbama, uslovima, upozorenjima i odgovarajućim zakonskim propisima.

 

Pritužbe i sporovi

Pritužbe i reklamacije se mogu poslati elektronskom poštom ili poštom na adresu navedenoj na računu. Prodavac i Kupac će sve međusobne sporove nastojati rješiti sporazumno, u duhu dobrih poslovnih običaja. Ukoliko se spor ne može riješiti sporazumno, nadležan je stvarno nadležan sud u mjestu sjedišta Prodavca.