Kabl PP-Y 5×2,5 mm2 MIVIKO

SKU: 10205 Kategorija:

Instalacijski kabl koji se upotrebljava za kućnu fiksnu instalaciju i u industriji. Polaže se u, na ili ispod žbuke, u zidove ili beton, bez naročite mehaničke zaštite. Pogodni za suhu, kao i za vlažnu i mokru okolinu; za unutrašnju ili vanjsku upotrebu (samo u slučaju da je kabl zaštićen od direktnog sunčevog svjetla).

Nazivni napon: U0/U = 300/500 V
Ispitni napon: 2000 V

Granični temperaturni uslovi:
Minimalna temperatura polaganja: +5 C
Radna temperatura: -20 C do +70 C
Temperatura kratkog spoja max. 5s: 160 C

Test zapaljivosti:
Kabl je samogasiv prema EN 60332-1-2

Minimalni polumjer savijanja: 4xØ kabela

Težina 0.28 kg