Ako proizvod koji ste kupili preko web shop-a trebate servisisati, molimo Vas da provjerite da li proizvod podliježe garanciji ili ne:
• Proizvod je u garantnom roku – pripremite fiskalni račun od kupovine i propratnu dokumentaciju proizvoda i obratite se ovlaštenom servisu.
• Proizvod nije u garantnom roku – Na samoj proprtnoj dokumentaciji pišu podaci ovlaštenog servisa kojem se trebate obratiti. Za informacije o cijeni servisa i slično molimo Vas da kontaktirate ovlašteni servis.
Ako ipak niste sigurni ko je ovlašteni serviser, molimo Vas da nas kontaktirate.