Protupožarni aparat CO2-5

Glavna karakteristika svih aparata napunjenih sa CO2 je jednostavno i sigurno rukovanje te učinkovito gašenje požara razreda B i C, a posebno požara na električnoj opremi i instalacijama.

SKU: 27755 Kategorija:

Domet mlaza: 3-4 m
Količina praha 5 kg
Radni pritisak 56bara
Neprekidno pražnjenje 12 s

PRIMJENA: Ugljični dioksid posebno je preporučljiv za gašenje požara osjetljivih materijala i uređaja, jer ne oštećuje i ne onečišćuje.

Težina 5 kg